NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange


BEYANNAME
DOĞRULAMA
+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

9 Ekim 2018 Salı 10:00     752

12.500 TON MAHSUL BUĞDAY SATIŞ İHALESİ

İşletmenin 2018 yılı masulü Merkez, Beyazkule ve Gümüşsu harman şubelerinde bulunan muhteviyatı ve çeşidi ekli listede belirtilen toplam 12.504,00 ton mahsul buğdayın, borsa şartlarında 52(elliiki) parti halinde peşin bedel ve açık artırma usulü ile satılacaktır.

İhale, 02.10.2018 günü saat 10:00‘da Şanlıurfa Ticaret Borsasında (Ticaret Borsası Buğday Pazarı Bürosu Satış Salonunda) yapılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşmez veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmez ise ihale 09.10.2018 tarihinde aynı yer ve şartlarla tekrar edilecektir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

×
×