NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange

+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ

1.) Borsamızdan aldığınız hizmetlere ilişkin görüşlerinizi puanlayarak belirtiniz.a.) Personelin tutum ve davranışıb.) Hizmet Süresic.) Personelin Bilgisi/ Yeterliliğid.) Kaynak Yeterliliği (Altyapı, donanım, yazılım)2.) Borsamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaştığını belirtiniz.3.) Borsamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaşmasını tercih edersiniz.4.) Borsamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına işletmenizin katılım sıklığını belirtiniz?5.) Borsamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına katıldıysanız memnuniyet düzeyinizi belirtiniz.6.) İşletmenizin aşağıdaki hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?7.)a) Borsamızın sizi ne düzeyde temsil ettiğine inanıyorsunuz?b) Borsamızın hizmet binasındaki “Yönlendirmeler” hakkındaki görüşünüz?c) Borsamızın hizmet binasının Genel Temizliği hakkındaki görüşünüz?d) Borsamızın hizmet binasının Çalışma Ortamının Fiziksel Yapısı (havalandırma, düzen/tertip, ferahlık vb.) hakkındaki görüşünüz?e) Gerektiğinde Üst Yönetime Ulaşabilme konusundaki görüşünüz?f) Borsamızın sektörünüz ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkındaki görüşünüz?8.) Borsamızdan aldığınız hizmet ve beklentiler hususunda önerileriniz varsa lütfen belirtiniz:
×