NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange

+90 (342) 518 1690

NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange

GENEL SEKRETERLİK


Genel Sekreter Borsa Personelinin Sicil Amiridir. Genel Sekreter, Meclis ile Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, Borsamın iç çalışmalarıyla yazı işleri düzenler ve yönetir, Borsa Personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmaları denetler, Yönetim Kurulu veya Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.
 


ADI SOYADI
 
GÖREVİ E-MAİL ADRESİ DAHİLİ

MEHMET ERAY ÖLÇAL
 
GENEL SEKRETER mehmeterayolcal@niziptb.org.tr  

ABUZER KÜPELİ
 
GENEL SEKRETER YRD.
KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU
abuzerkupeli@niziptb.org.tr 125