NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange

+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

ÜYELİK İÇİN İSTENEN BELGELER (ŞAHIS)


GERÇEK KİŞİLER İÇİN                : (ŞAHIS)

TİCARET SİCİL GAZETESİ VEYA ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL GAZETESİNİN ASLI VEYA ONAYLI ÖRNEĞİ YA DA SİCİL TASDİKNAMESİ
ONAYLI VE FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ
NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİ
İKAMETGAH
YENİ ÇEKİLMİŞ ÜÇ ADET FOTOĞRAF
VERGİ LEVHASI VE VERGİ KAYDINI GÖSTERİR BELGE
TİCARET BORSASI KAYIT BEYANNAMESİ
MEVZUATLA İSTENEN VEYA BORSAMIZCA GEREKLİ GÖRÜLECEK DİĞER BELGELER

×