NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange

+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

1/1

5 Şubat 2019 Salı     485

2019 YILI KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HK.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Başvuruları 01.01.2019-01.03.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Hibe oranı KDV hariç %50 olacaktır.

Hibeye esas tutar gerçek ve Tüzel kişiler için mal başına 1.000.000.TL olacaktır.

2019 yılı Bireysel Sulama alımlarının desteklenmesi 7 konuyu kapsamaktadır.

1-Tarla içi Damla Sulama Sistemlerinin kurulması

2-Tarla içi Yağmurlama Sistemlerinin kurulması

3-Tarla İçi mikro yağmurlama sistemi Kurulması

4-Tarla İçi Yüzey altı Damla Sulama Sistemi Kurulması

5-Lineer ve Center Pivot Sulama sistemi Kurulması

6-Tamburlu Sulama Sistemi Kurulması

7-Güneş enerjili Sulama sistemi kurulması (Sulama Projesi çekmek koşulu ile)

Başvurular İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Şahsen yapılacaktır.

Başvurular 01 Mart 2019 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır. Son başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Projelerin değerlendirmesi yapılacaktır. Uygun görülen projeler 10 gün süre ile İl ve İlçe Müdürlükleri panolarında askıya çıkarılarak www.gaziantep.tarimorman.gov.tr adresinde de yayınlanacaktır. İkinci 10 gün içerisinde Hibe sözleşmesi imzalamak üzere İl müdürlüğümüze gelecek ve sözleşme tarihinden sonra 1,2,3,4, Konularında takip eden 60 gün,5,6,7, Konularında ise 90 gün içerisinde mal alımlarını gerçekleştireceklerdir.

Başvuru sahipleri sulama sistemleri desteklenmesi kapsamında birden fazla parsel için ve birden fazla yatırım konusu için başvuruda bulunabileceklerdir. Bir parselde daha önce Hibe desteğinden faydalananlar aynı parsel için asgari 3 yıl Sulama sistemi yatırımı için müracaat edemeyeceklerdir. Sulama sistemlerinin desteklenmesi programı kapsamında mülkiyetini ve amacını yatırımın bitiminden 2 yıl sonrasına kadar değiştiremeyeceklerdir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

×
×