NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange


BEYANNAME
DOĞRULAMA
+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

1/1

10 Aralık 2019 Salı     449

BAŞKAN İBRAHİM SARI’DAN 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJI

Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan İbrahim Sarı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü yayımladığı mesaj ile kutladı.

Başkan İbrahim Sarı mesajında şu ifadelere yer verdi ;  “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 71 yıl önce 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 10 Aralık günü, Dünya İnsan Hakları günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. 300’den fazla dile tercüme edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bugün uluslararası kamuoyunda kabul görmüş, birçok temel hak ve hürriyetin temelini oluşturmuştur.

Yüce milletimizin binlerce yıldır farklılıklarını birer zenginlik olarak görüp kardeşlik duygularıyla bir ve beraber olarak yaşadığı Ülkemiz; tüm insanların dil, din, ırk, cinsiyet ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan beyannameye ilk imza atan devletlerden biri olmuştur.

Küreselleşen dünyada, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması bugün artık devletlerin içişleri olmaktan çıkmış, ulusal sınırları aşarak tüm dünyanın ortak hedefi haline gelmiştir. Ülkemizde de insan haklarına saygı, Anayasamızın değiştirilmez ilkeleri arasındadır. İnsan hakları ve temel özgürlükler alanında, diğer demokrasilerle aynı değer ve amaçları paylaşmasının yanı sıra, insan hakları standartlarının en yüksek düzeye getirilmesini amaçlamış ve bu anlayış doğrultusunda insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar sürmektedir.

Yarınların bugünden daha güzel olacağı ümidi ve temennisiyle tüm insanların, temel hak ve özgürlüklerden azami seviyede yararlandığı, insan hak ve hürriyetlerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünyada yaşamak arzusuyla, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

×
×