NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange


BEYANNAME
DOĞRULAMA
+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

1/3
2/3
3/3

5 Aralık 2019 Perşembe     261

NTO’DA E- BELGE SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Nizip Ticaret Odası (NTO), Nizip Ticaret Borsası (NTB) ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir (SMMM) Nizip Temsilciliği işbirliği ile E-Belge semineri Nizip Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlendi.

Düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan SMMM Cuma Özdemir, “İçinde bulunduğumuz bilgi çağında muhasebenin, dolayısıyla muhasebecinin önemi ve sorumlulukları artmıştır.” dedi. 

Ülkemizde muhasebecilerin bilgi birikimlerinden tam olarak yararlanılmadığını belirten Cuma Özdemir şunları ifade etti: “Günümüzde muhasebeden yararlanan kişi ve kurumların muhasebeciden başlıca beklentisi doğru ve güvenilir bilginin kendilerine zamanında ulaştırılmasıdır. Muhasebe bilimi üç sacayağından oluşmaktadır birincisi iş dünyası, ikincisi gelir idaresi, üçüncüsü ise TÜRMOB yani bizlerin meslek odasıdır. Bu saç ayağından biri eksik olduğu zaman maalesef istenilen seviyeye ulaşılamamaktadır. Muhasebede sağlıklı veri akışının olması için mükelleflerimize de bazı görevler düşmektedir. Ancak mükelleflerimizle birebir eksiksiz bir şekilde çalışabilirsek başarıya ulaşabiliriz. Muhasebecilerin iş dünyasından en önemli beklentisi yanıltıcı bilgi ve belgenin kullanılmamasıdır. Belgelerin zamanında teslimi ile muhasebeciye değer verilmesi ise, muhasebecilerin mükelleflerinden olan diğer önemli beklentileridir. Vergi eşittir muhasebe anlayışı maalesef ülkemizde muhasebecinin itibarını zedelemiştir. Günümüzde bir kısım mükellefin gözünde muhasebeci katip konumundadır. Bu ön yargının giderilmesinde başlıca rol muhasebecilerin kendilerine düşmektedir.” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın adından Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Cuma Özdemir tarafından 509 nolu Vergi Usul Kanunu tebliğ ile değiştirilen E-Belge hakkında katılımcılara geniş bir sunum yapıldı.

Yapılan seminere NTO Meclis Üyesi Müslüm Alkurt, NTB Genel Sekreteri Eray Ölcay, NTB Genel Sekreter Yardımcısı Abuzer Küpeli, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve NTO üyeleri de katıldı.

 

×
×