ÇEREZ POLİTİKASI

www.niziptb.org.tr (Bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) ve Nizip Ticaret Borsası Kullanıcılar ’ın gizliliğini korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanması ile güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Çerez Politikamız da Gizlilik Politikamızın bir parçasını oluşturur. Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden Gizlilik Politikası metnini onaylayarak İnternet Sitesi’ni ilk ziyaretlerinden itibaren, aşağıda yazılı olan ve İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş olurlar.

İnternet Sitesi, çevrimiçi servisleri, interaktif uygulamaları, e-posta mesajları ve reklamları, çerezleri (cookie) ve diğer teknolojileri kullanabilir. Bu teknolojiler size en kaliteli hizmeti sağlamak, davranışlarınızı daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi daha kolay sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler ve diğer teknolojiler İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz zaman kişisel bilgilerinizi anımsatır. Bununla amacımız size kullanım kolaylığı sağlamak, vermiş olduğunuz siparişlere ulaşabilmenizi sağlamak ve bir sonraki ziyaretinizde sizi ve kişisel bilgilerinizi anımsayarak size daha özel bir hizmet sunabilmektir. İnternet Sitesi’nde bulunduğunuz süre boyunca 'cookie' olarak adlandırılan çerezlerin ve buna benzer başkaca unsurların tarayıcınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Tarayıcınızdan çerez ayarlarını değiştirmeksizin İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam ederek çerez kullanımına izin vermektesiniz.

İnternet Sitesi’nde, “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” olarak adlandırılan çerezlerin dışında, kalıcı ve oturum çerezlerinin kullanılması aracılığıyla İnternet Sitesi’nin trafiğinin izlenmesi ve raporlanarak kullanıcı deneyiminin daha iyi analiz edilmesi sağlamak amacıyla Google Analytics çerezleri kullanılmaktadır.

Çerezleri bilgisayarınızdan dilediğiniz zaman silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Çerezler, kullanıcı davranışlarını anlamak, üyelerimizin İnternet Sitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiklerini göstermek, reklamların ve aramaların etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Borsamız bu bilgileri pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanabilir. Bu Çerez Politikamızı herhangi bir bildirimde bulunmadan güncelleyebileceğimizi, bu sebeple Çerez Politikamızı çeşitli zamanlarda yeniden incelemeniz gerektiğini belirtmek isteriz.

NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange


BEYANNAME
DOĞRULAMA
+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

1/1

29 Ocak 2021 Cuma     137

Sanayi Kapasite Raporu 2020 Yılı İstatistikleri Açıklandı

2020 yılı sonu itibariyle 79.221 adet geçerli Sanayi Kapasite Raporu bulunmaktadır.

 • 2019 yılında 75.683 olan Kapasite Rapor sayısı, 2020 yılında  %4,7 artışla 79.221 olmuştur.
 • Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin %42,9’unda 1-9 arasında, %40,3’ünde 10-49 arasında, %8,1’inde 50-99 arasında, %6,1’inde 100-249 arasında, %2,7’sinde ise 250’den fazla çalışan bulunmaktadır. 
 • 2020 yılında Sanayi Kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre %4 artışla 3.306.486 olmuştur.
 • Toplam çalışanların %5,2’si 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, %22,3’ü
  10-49, %13,6’sı 50-99, %22,3’ü 100-249, %36,5’i ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam edilmektedir.
 • Geçerli Raporlara göre istihdamın en fazla olduğu ilk beş il sırası ile; İstanbul (704.558), Bursa (284.256), İzmir (224.409), Kocaeli (203.528) ve Ankara (177.608) olmuştur.
 • En az çalışan bulunan son beş il sırası ile; Bayburt (374), Ardahan (475), Hakkâri (492), Tunceli (579), Iğdır (777)’dir.
 • 2019-2020 döneminde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı %64’ten %63,5’e düşerken, Büyük firmaların payı %36’dan %36,5’e yükselmiştir.
 • 2019 ile karşılaştırıldığında 2020’de sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehirler; Ardahan (%75,9), Yalova (%52,1), Bingöl (%45,4), Ağrı (%37,5), Erzincan (%28,8).
 • 2019 ile karşılaştırıldığında 2020’de sanayide istihdam azalışının en çok olduğu şehirler;

Tunceli (-%22,6), Sivas (-%13,7), Van (-%13,3), Yozgat (-%12), Kars (-%10,6).

 • Bölgeler bazında sanayi istihdamında artış; Kuzeydoğu Anadolu (%16,6), Güneydoğu Anadolu (%9,2) Batı Karadeniz (%8,3) şeklinde gerçekleşmiştir.
 • Sanayi istihdam artışının en düşük olduğu bölgeler; Orta Anadolu (-%2,8) , Ege (%2,9), Doğu Marmara (%3).

 

Çalışan aralıklarına göre rapor dağılımı

Çalışan Aralığı

Kapasite Raporu Sayısı

Toplam Çalışan

2019

2020

Dönemsel Değişim (%)

2019

2020

Dönemsel Değişim (%)

1-9

31.728

33.965

7,05

163.954

172.029

4,93

10-49

31.133

31.908

2,49

725.147

740.085

2,06

50-99

6.149

6.430

4,57

431.570

450.298

4,34

100-249

4.672

4.794

2,61

714.604

735.832

2,97

250+

2.001

2.124

6,15

1.144.513

1.208.242

5,57

Toplam

75.683

79.221

4,67

3.179.788

3.306.486

3,99

Kaynak: TOBB Sanayi Veritabanı

 

2020 sonu itibariyle sanayi tesislerinde en çok mühendis Doğu Marmara’da çalışmaktadır.

 • Doğu Marmara’da çalışan 37.127 mühendise karşılık, İstanbul’da 35.153, Batı Anadolu’da 30.245, Ege’de 23.314, Akdeniz’de 9.824 mühendis sanayi tesislerinde istihdam edilmiştir.
 • Toplam çalışanların %4,9’unu mühendis, %4,6’sını teknisyen, %6,5’ini usta, %71,7’sini işçi, %11,2’sini idari personel oluşturmuştur.

 

2020 sonu itibariyle sanayi tesislerinde ortalama 41,7 kişi çalışmaktadır.

 • Sanayi tesisi başına en çok çalışanı olan il Çankırı’dır (109,5). Daha sonra sırası ile Zonguldak (100,8), Kırklareli (94,9), Bilecik (87,7), Tekirdağ (84,3) gelmektedir.

 

2019-2020 döneminde;

 • Yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı % 2,3’ten % 2,4’e artmış,
 • Orta-Yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı %23,4’ten %24’e artmış,
 • Orta-Düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı %31,6’dan %31’e düşmüş,
 • Düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı %42,7’den %44’e artmıştır.

 

2020 yılı sonu itibariyle Kapasite Raporlarının 2.119’u yüksek teknoloji konularında düzenlenmiştir.

 • Geçerli olan Kapasite Raporlarına göre 2.119 Kapasite Raporu yüksek teknoloji ürünleri, 21.162 Kapasite Raporu orta-yüksek teknoloji, 27.316 Kapasite Raporu orta-düşük teknoloji ve 37.515 Kapasite Raporu düşük teknoloji konusunda düzenlenmiştir.

 

2020 yılı sonu itibariyle en çok kapasite raporu “Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)” konusunda yapılmıştır.

 • En çok kapasite raporu %11 oranında “Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)” faaliyet grubunda düzenlemiştir. Daha sonra en çok kodlanan faaliyet grupları sırası ile; “Gıda ürünlerinin imalatı” %9,9, “Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı” %9, “Tekstil ürünlerinin imalatı” %8,1, “Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı” %6,9 oranlarında gerçekleşmiştir.
 • En az kapasite raporu düzenlenen son beş faaliyet grubu; “Tütün ürünleri imalatı” (%0,07)”, “Diğer hizmet faaliyetleri (%0,03)”, “Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği (%0,02)”, “Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı (%0,01)” ve “Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi (%0,001)” olarak sıralanmıştır.

 

2020 yılı sonu itibariyle en çok Sanayi Kapasite Raporu İstanbul, en az Bayburt’ta düzenlenmiştir.

 • En çok kapasite raporu düzenlenen ilk beş il sırası ile; İstanbul (23.416), Ankara (5.260), Bursa (5.096), İzmir (4.984) ve Konya (3.121) olmuştur.
 • En az kapasite raporu düzenlenen son beş ile sırası ile Bayburt (19), Tunceli (31), Ardahan (36), Hakkari (37), Siirt (44) olmuştur.

 

2020 yılı sonu itibariyle 1.413 Yabancı Sermayeli Firma Kapasite Raporu yaptırmış bulunmaktadır.

 • Yabancı sermayeli firmaların üretim tesislerinin en çok olduğu il İstanbul (239) olmuştur. Daha sonra sırası ile; Kocaeli (180),  İzmir (174), Bursa (137) ve Tekirdağ (70) olmuştur.
 • Yabancı sermayeli firmaların kapasite raporu yaptırdıkları tesislerin faaliyet grubuna göre ilk beş sıralaması “Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) (151)”, “Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı (134)”, “Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (129)” , “Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı (128)” ve Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı (104)” biçiminde olmuştur.

 

2020 yılı sonu itibariyle en çok yabancı sermayeli sanayi tesisi Almanya sermayelidir.

 • Yabancı sermayeli sanayi tesisleri sayısında 272 adetle Almanya ilk sırada yer almıştır. Daha sonra sırası ile; Hollanda (147), İtalya (86), Fransa (72), Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda (58) gelmektedir.

Düzey 1’e göre Kapasite Raporu Dağılımı

 

Kapasite Raporu Sayısı

Mühendis

Teknisyen

Usta

İşçi

İdari

Toplam Çalışan*

İstanbul

   23.416   

35.153

33.192

38.797

500.429

94.119

704.558

Batı Marmara

3.805

8.962

10.903

14.058

189.403

25.827

253.814

Ege

11.615

23.314

24.497

34.792

384.980

58.615

532.833

Doğu Marmara

11.093

37.127

31.396

42.331

502.608

79.680

706.923

Batı Anadolu

8.628

30.245

25.113

21.871

159.522

36.808

275.331

Akdeniz

6.935

9.824

10.958

20.530

191.362

26.958

261.990

Orta Anadolu

2.996

4.336

4.469

7.239

93.705

12.423

123.505

Batı Karadeniz

2.470

4.236

4.453

12.581

103.107

11.753

139.918

Doğu Karadeniz

1.360

1.803

1.920

3.608

44.697

4.906

57.394

Kuzeydoğu Anadolu

498

595

593

1.444

9.140

1.244

14.444

Ortadoğu Anadolu

1.353

1.468

1.120

4.120

39.894

3.305

50.089

Güneydoğu Anadolu

5.052

3.458

3.581

12.385

151.724

14.025

185.589

 TOPLAM

   79.221   

 160.521   

 152.195   

 213.756   

 2.370.571   

 369.663   

 3.306.388   

* Tabloda gözükmemesine rağmen toplam çalışan içine diğer personel (geçici, mevsimlik vb.) de dahil edilmiştir.

Not: İBBS: İstatistiksel Bölge Birimleri Sınıflandırması

 

         

   

 

             

 

 ×
×