NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange


BEYANNAME
DOĞRULAMA
+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

1/1

15 Ekim 2020 Perşembe     37

TMO Buğday ve Arpa Satışlarına Başladı

2019 yılında 19 milyon ton olan buğday üretiminin 2020 yılında %8 artışla 20,5 milyon ton olacağı, 2019 yılında 7,6 milyon ton olan arpa üretiminin ise 2020 yılında %9 artışla 8,3 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir (TÜİK).

Buğday tüketimimizin 19 milyon ton seviyelerinde olduğu dikkate alındığında ülke üretimimiz yurt içi tüketimi karşılayacak seviyelerdedir.

TMO, 04 Mayıs'ta sert ekmeklik buğday alım fiyatını 1.650 TL/Ton, Makarnalık Buğday 1.800 TL/Ton, arpa fiyatını ise 1.275 TL/Ton olarak açıklamış olup ülke genelinde hububat hasadı tamamlanmıştır.  

TMO, stoklarını öncelikle hasat döneminde iç alımlarla oluşturmakta, hasat dönemi bittikten sonra üreticilerimizin mağduriyetine sebep olmadan stoklarını dış alımla takviye etmektedir. Yapılan ithalatlar iç piyasada istikrarı sağlamak, tüketiciyi korumak ve sezon içerisinde spekülatif fiyat hareketlerini önlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Gelinen noktada TMO buğday stoklarının Ekim ayından itibaren satışa açılmasına karar verilmiştir.


Bu kapsamda 2020 Ekim ayı satış fiyatları;


                               - Yerli Ekmeklik Buğday No:2          ; 1.775 TL/Ton,

                               - İthal Ekmeklik Buğday (12,5 Pro)  ; 1.825 TL/Ton, 

                               - İthal Ekmeklik Buğday (13,5 Pro)  ; 1.850 TL/Ton, 


                               - Yerli Makarnalık Buğday No:2        ; 1.950 TL/Ton,

                               - İthal Makarnalık Buğday                ; 2.000 TL/Ton,

                               - Yerli Arpa                                     ;   1.350 TL/Ton,

                               - İthal Arpa                                     ; 1.375 TL/Ton  olarak belirlenmiştir.

TMO tarafından hububat piyasaları yakından takip edilmekte olup bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de piyasa düzenlemeye dönük tüm tedbirler alınmaya devam edilecektir.

 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

×
×