NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange


BEYANNAME
DOĞRULAMA
+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

1/1

1 Eylül 2020 Salı     111

Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda Değişiklik

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 20.08.2020 tarih ve 34221550-045.99-7098 sayılı yazı ile; üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Birliğin de girişimleri sonucunda 19 Ağustos 2020 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazete’de “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Talimat Tebliğindeki Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlandığı bildirilmiştir.

Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren TOBB tarafından hazırlanan karşılaştırma tablosu ile Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından hazırlanan bilgi notu ekte yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Ekli Dosyalar :


OBGS_Devlet Destekli Alacak Sigortasında Değişiklik

×
×