NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange


BEYANNAME
DOĞRULAMA
+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

1/1

23 Temmuz 2020 Perşembe     155

Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu ile ilgili Genelge

Sayın Üyemiz,

Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu ile ilgili 2020/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 8 Nisan 2020 tarih ve 31093 sayılı Resmi Gazete'de  yayınlanmıştır.

Söz konusu Genelge'de ; Uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi; kamu kurumları, sektörel örgütler ve meslek kuruluşları arasında işbirliği ve uyumun sağlanarak mükerrerliğin önüne geçilmesi; kaynak israfının önlenmesi ve çalışmaların tek elden yürütülerek en yüksek ekonomik verimliliğin elde edilmesi amacıyla yabancı ülkelerden ülkemize, ülkemizden yurtdışına gerçekleştirilecek ticaret konseyi, ticaret heyeti, alım heyeti, iş forumu, iş insanı heyeti gibi ziyaretler ile benzeri organizasyonlar Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapılacağı, bu çerçevede ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, ihracatçı birlikleri, esnaf ve sanatkarlar ve bunların üst kuruluşları, kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ile Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca yapılacak organizasyonlar gerçekleştirilmeden makul bir süre önce Ticaret Bakanlığına bilgi verilerek mezkûr organizasyonlar Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

1 Aralık 2012 tarih ve 28484 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu ile ilgili 2012/21 Sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi sunarız.

Ekli Dosyalar :


Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu

×
×