NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange


BEYANNAME
DOĞRULAMA
+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

1/1

15 Ekim 2020 Perşembe     72

Nizip Ticaret Borsası Aidatları Ödemeleri İçin Son Gün 30 Ekim

Sayın Üyemiz,

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’ nun 24. ve 25. Maddelerine göre, “Yıllık Aidat” ilk taksitlerinin Haziran, ikinci taksitlerinin ise Ekim ayı sonuna dek ödenmesi gerekmektedir şeklinde belirtilmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 26.03.2020 tarihli yazısıyla, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun kararları nedeniyle piyasalarda oluşan ekonomik daralma ve üyelerin mağduriyeti göz önüne alınarak, üyelerin oda ve borsalara ödeyeceği “Yıllık Aidat” ödemelerinin ilk taksitlerinin ikinci taksit ile birleştirilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Bu girişim neticesinde, Bakanlığın 26.03.2020 tarih ve 03870 sayılı yazısı ile oda ve borsa üyelerinin üzerinde oluşacak olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla, üyelerin oda ve borsalara Haziran ayında ödemesi gereken “Yıllık Aidat” birinci taksiti ödeme sürelerinin herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle beraber oda ve borsa üyeleri için Ekim ayında ödenmesi uygun bulunmuştur.

Borsamız Üyelerinin aidatlarını süresi içinde ödenmesi hususunda göstereceğiniz anlayış ve katkılara teşekkür eder, 2020 yılı aidatlarınız ile varsa geçmiş yıllara ait aidat borçlarınızın en geç 30 Ekim 2020 tarihine kadar Borsamız veznesine, gezici tahsildar personeline nakit veya kredi kartı ya da aşağıda belirtilen internet adresimizden online olarak yatırılmasını rica ederiz.

Hızlı Aidat Ödeme İçin Tıklayınız

E- Belge Online Aidat Ödemek İçin Tıklayınız

 

Muhasebe

Esra Sönmez

Tel: 0342 518 16 90 Dahili : 113

E-posta: esrasonmez@ntb.org.tr

 

Tescil

Nazire Aktay

Tel: 0342 518 16 90 Dahili : 114

E-posta: nazireaktay@ntb.org.tr

 

Online Aidat Ödeme Bilgi ve Destek

İsmet Sönmez

Tel: 0342 518 16 90 Dahili : 118

E-posta: niziptb@tobb.org.tr

×
×