YILLIK AİDAT

Nizip Ticaret Borsası üyelerine aşağıdaki tarife esas alınarak Yıllık Aidat tahakkuk edilir.

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

2017 YILI İÇİN AİDAT ÜCRETLERİ

1.DERECE 275.00.-TL

2.DERECE 250.00.-TL

3.DERECE 225.00.-TL

4.DERECE 200.00.-TL

5.DERECE 177.50.-TL

Değişikliklerin Bildirilmesi

Borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları borsalara bildirmek zorundadır.Tarih: 17.12.2016
Hit: 1099