NİZİP TİCARET BORSASI TEMEL DEĞERLERİ

Nizip Ticaret Borsası aşağıda belirtilen temel değerleri ilke edinmiştir.

 • Güvenirlik,
 • Şeffaflık ve tarafsızlık,
 • Kalite,
 • Görev bilinci ile hareket etmek,
 • Çözüm odaklı olmak,
 • Gizlilik,
 • Güncellik,
 • Dürüstlük ve iş ahlakına inanmak,
 • Yeniliğe açık olmak,
 • Farklılık oluşturmak,
 • Topluma ve Çevreye duyarlı olmak,
 • Sosyal sorumluluk bilincinde olmak,


Tarih: 17.12.2016
Hit: 1083