GENEL SEKRETERLİK

Genel Sekreter Borsa Personelinin Sicil Amiridir. Genel Sekreter, Meclis ile Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, Borsamın iç çalışmalarıyla yazı işleri düzenler ve yönetir, Borsa Personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmaları denetler, Yönetim Kurulu veya Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

ADI SOYADI GÖREVİ E-MAİL ADRESİ DAHİLİ
TEL NO
MEHMET ERAY ÖLÇAL GENEL SEKRETER mehmeterayolcal@niziptb.org.tr  
ABUZER KÜPELİ GENEL SEKRETER YRD.
KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU
abuzerkupeli@niziptb.org.tr 125


Tarih: 16.12.2016
Hit: 1038