GENEL SEKRETER

Mehmet Eray ÖLÇAL
Genel Sekreter
Abuzer KÜPELİ
Genel Sekreter Yardımcısı
Songül İNAL SÖNMEZ
Ziraat Yüksek Mühendisi
Nazire AKTAY
Tescil Şefi
Ahmet ALTINBAŞ
Tescil Memuru
Esra SÖNMEZ
Tescil Memuru
İsmet SÖNMEZ
Basın Yayın
Mustafa Çağrı DEMİR
Proje Uzmanı
Mustafa KARATAŞ
Hizmetli Memur