TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ

İBRAHİM SARI
Genel Kurul Delegesi
KEMAL OSANMAZ
Genel Kurul Delegesi
AHMET  POLAT
Genel Kurul Delegesi