DİSİPLİN KURULU

SAKIP KAYA
Disiplin Kurulu Başkanı
ŞIH HASAN ÇAPAN
Üye
İBRAHİM  ÖZDEMİR
Üye
MURAT GÜMÜŞ
Üye
SUAT SÖNMEZ
Üye
SADIK TÜRKMEN
Üye