NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange

+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

1/1

3 Ocak 2019 Perşembe     386

2019 YILINDA UYGULANACAK TESCİL ÜCRETİ ORANI

2019 Yılında uygulanacak olan tescil ücreti oranı, meclis kurulu kararı ile belirlenmiştir.

Kanun ve Yönetmelik:
18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 46 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ,Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddeleri Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik / Tescil Ücreti / Madde 14 -Tescil ücretinin oranı, malın alım satım değeri üzerinden azamî binde ikidir ve bu oran meclisçe belirlenir. Borsaya tabi maddelerin alım ve satımları için aynı oranda uygulanmak üzere, işlem başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, yıllık aidat tavanının yüzde onundan az ve tamamından fazla olamaz. 

01.01.2019 Tarihinden itibaren Nizip Ticaret Borsasında uygulanacak olan tescil ücreti oranı aşağıdaki gibidir.

1-Borsa tescil ücreti oranı malın alım satımı üzerinden (Müstahsil ve gelirlerini gerçek usulde beyan etmekle zorunlu zirai işletmeler dahil)Binde ikidir.

2-Bir işlem başına alınacak muamele için borsa tescil ücreti tabanı 75.000.TL.ye kadar Binde ikidir.Tavanı 150.TL.dir.

3-İthal fatura onaylarında ise;

    500.000.-TL.’ye kadar                                                                          200 TL

    500.001.TL.’den 1.000.000.TL.’ye kadar                                              250 TL

    1.000.001.TL ve üstü için                                                                       350 TL

4-Yerli Malı Belgesi                                                                                     100 TL

5-Alınan Teyitten Ücret alınmaz.                                                                             

6- İhracatın Tescilinden Ücret alınmaz.

 7-5174 Sayılı Kanunun 46.Maddesi gereğince; Borsalarca gösterilen yerlerde yapılan   

       işlemler aynı gün, borsa dışında alınıp satılmasına müsaade edilen maddelere ait

       işlemler en geç otuz gün içinde tescil ettirilir. Geçerli bir neden olmaksızın

       belirtilen sürelerde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda,

       tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur.

Hizmetler karşılığı alınacak işbu ücretler tarifesi T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 3143 sayılı kuruluş kanununun 12/j maddesinde verilen görev ve yetki dikkate alınarak 22.11.2001 tarih 9893 sayılı Bakanlık talimatı gereği Yönetim Kurulu’nun 31.12.2018 tarih ve 47 sayılı kararıyla tespit edilmiş ve Borsa Meclisi’nin 31.12.2018 tarih ve 17 sayılı kararıyla kabul edilerek onaylanmıştır. İşbu ücret tarifesi 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

×
×