NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange

+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

1/1

29 Mart 2019 Cuma     282

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişikliğe gidildi. KOBİ'lere ticari alacak sigortası imkanın’dan basit usul dışında vergi mükellefi olan işletmeler yararlanabilecek.

Bakanlığın değişikliğe ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, alacak sigortası, başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulan ve Olağandışı Riskler Yönetimi Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan ve basit usul dışında vergi mükellefi olanlara sunulacak.

Alacak sigortasıyla sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi varsa sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin olmadığı durumlarda ise sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlara teminat sağlanacak.

Satışların, dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere fatura veya faturaları Türk lirası cinsinden kesilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan alıcılara yapılan satışlara teminat sağlanacak.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye sayfanın altında bulunan "KOBİ Alacak Sigortası" isimli dosyadan ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize sunulur

Ekli Dosyalar :


KOBİ ALACAK SİGORTASI
×
×